Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”

Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu

Historia Zespołu Szkół Politechnicznych "ENERGETYK" w Wałbrzychu ma swój początek w roku 1946, kiedy to w czerwcu powołano Trzyletnią Szkołę Przemysłowo-Górniczą. Kolejnym etapem w życiu szkoły było przemianowanie jej na Gimnazjum Przemysłowo-Górnicze, a rok później na Gimnazjum i Liceum Przemysłu Węglowego. Obok klas licealnych otwarto pierwsze klasy Technikum Górniczego. W roku szkolnym 1964/1965 utworzono w szkole wydział energetyczny, który    z czasem ukierunkował dalszą działalność szkoły. W kolejnych latach szkoła kilka razy zmieniała swoją nazwę, by  z dniem 1 stycznia 1993 roku przekształcić się w Zespół Szkół Elektroniczno-Energetycznych, tzw. ”Energetyk”. Rozpoczęto wówczas nauczanie na profilach elektronicznym i elektryczno-energetycznym w oparciu o autorską dokumentację  opracowaną przez zespół nauczycieli.

30 stycznia 2002 roku, Uchwałą Miejskiej Rady Wałbrzycha, ZSEE przekształcono w Zespół Szkół Nr 8, w skład której weszły: Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Policealna. Kształcono na kierunkach: elektrycznym, elektronicznym, mechatronicznym, telekomunikacyjnym i usług pocztowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, poszerzono ofertę edukacyjną o kierunki informatyczne, teleinformatyczne i organizacji reklamy. Z dniem 1 września 2011 szkoła zyskała nową nazwę - Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu.

Obecnie ZSP "Energetyk" jest największą szkołą zawodową w Wałbrzychu, która aktualnie kształci ponad 800 uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej   w zawodach:
- elektromechanik,
- technik elektronik,
- technik elektryk,
- technik cyfrowych procesów graficznych,
- technik telekomunikacji,
- technik informatyk,
- technik teleinformatyk,
- technik organizacji reklamy.

W naszej szkole system kształcenia oparty jest na sprawdzonych i solidnych wzorcach, bazuje na nowoczesnych i ciekawych programach nauczania, które są stale modyfikowane i dostosowywane do specyfiki specjalności.

ZSP  realizuje swą misję dzięki kreatywnym i innowacyjnym metodom przekazywanie wiedzy  oraz wysokiej jakości kształcenia. Jest to szkoła otwarta na nowe wyzwania. Lekcje teoretyczne ilustrowane są ćwiczeniami praktycznymi, doświadczeniami, pokazami, prezentacjami, podczas których wykorzystywane są  urządzenia multimedialne i audiowizualne.

Zajęcia    edukacyjne    prowadzone  są przez  wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną otwartą na  innowacje,  ustawicznie  się doskonalącą  i wzbogacającą warsztat pracy. Jesteśmy skierowani na potrzeby uczniów, dlatego dajemy im szerokie możliwości rozwoju własnych umiejętności, zainteresowań i pasji. Poza codzienną nauką, szkoła oferuje im wiele innych zajęć . Wśród nich należy wymienić: koło strzeleckie, Wałbrzyskie Koło Robotyków, grupę teatralną „Krótkie Spięcie”, koło fizyczne, grupę artystyczną OtwARTE, koło informatyczne, sekcję sportową, wolontariat.  Chętnie bierzemy udział w konkursach i turniejach. Na tym polu możemy poszczycić się licznymi sukcesami. Grupa teatralna zdobywa wiele nagród w lokalnych konkursach teatralnych; sekcja strzelecka nieprzerwanie od 60 lat zajmuje czołowe miejsca w Ogólnopolskim Turnieju O Srebrne Muszkiety. Natomiast Wałbrzyskie Koło Robotyków, istniejące zaledwie od trzech lat zdążyło zaznaczyć się na robotycznej mapie Polski czołowymi miejscami na różnych zawodach oraz organizacją zawodów z dziedziny robotyki. W szkole aktywnie działa gazetka pod nazwą „Alkatraz II”, telewizja Energol TV, zespół rockowy Underland. Uczniowie mają również możliwość uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w ramach Ogólnopolskiego programu ORTOGRAFFITI.

Jesteśmy szkołą, która dba o bezpieczeństwo uczniów nie tylko w szkole. Uczestniczymy w Ogólnopolskim Programie „Szkoła bez przemocy”. Posiadamy certyfikat „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”. Jesteśmy prekursorami lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Organizujemy konferencje dla nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów oraz akcje dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych „Pomyśl zanim klikniesz” przy współpracy portali Nasza-klasa, Allegro, Fundacji Kidprotect, Dolnośląskiej Komendy Policji oraz PPP w ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu”.

Szkoła chętnie współpracuje z licznymi, znaczącymi na rynku pracy, zakładami przemysłowymi, uczelniami technicznymi, zakładami naukowo-badawczymi. Realizujemy zadania i programy, dzięki którym uczniowie mają możliwość poznania współczesnego rynku pracy, np. uczestniczymy w programie Dzień Przedsiębiorczości i w Targach zawodoznawczych. Ponadto od kilku lat szkoła uczestniczy w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. W ramach tej imprezy nauczyciele naszej szkoły przygotowują ciekawe wykłady, dyskusje oraz pokazy, cieszące się dużym zainteresowaniem widzów.

ZSP chętnie organizuje lub współpracuje przy organizacji różnych imprez, akcji Ogólnopolskich i lokalnych:
- Szybowcowe Mistrzostwa Polski,
- Ogólnopolskie Zawody Robotyczne T-Bot (Ogólnopolskie Zawody Minirobotów Mobilnych),
- Ogólnopolska Kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
- Konkurs Wiedzy o Języku Polskim dla wałbrzyskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- Konkurs Informatyczny „T@lent Informatyczny” dla szkół gimnazjalnych okręgu wałbrzyskiego oraz dla szkół ponadgimnazjalnych,
- Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ulicznej „Alkatraz”.

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" posiada status laboratorium Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) i Laboratorium LCN (Inteligentne Sieci Elektryczne).

Jesteśmy szkołą, w której aktywnie działa samorząd uczniowski. Jego zasługi zostały docenione w konkursie „Pro publico bono, czyli najlepszy samorząd uczniowski” w województwie dolnośląskim w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Od początku swej działalności szkoła stanowiła ważny ośrodek kształcenia technicznego. Dziś należy do największych i najlepszych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych regionu wałbrzyskiego.

Absolwent naszej szkoły to ktoś, kto posiada niezwykle cenny dzisiaj atut – konkretny zawód, jest fachowcem w swojej dziedzinie, który świetnie odnajduje się w rzeczywistości pozaszkolnej. Dokładamy starań, aby nasz absolwent był wszechstronnie wykształcony i z wiarą we własne siły oraz możliwości, potrafił odnaleźć swoje miejsce w życiu.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | www.hb.pl