Organizatorzy

Organizatorami  X edycji Konkursu Wiedzy Informatycznej „Talenty Informatyczne” byli:

Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu – publiczna szkoła ponadgimnazjalna składająca się z :

         - Trzyletnie Liceum Profilowane Nr 5 na podbudowie gimnazjum,
         - Czteroletnie Technikum Nr 5 na podbudowie gimnazjum,
         - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 na podbudowie gimnazjum,
         - Szkoła Policealna Młodzieżowa i dla Dorosłych.
         - Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

heapmail Internet Solutions sp. z o.o. – firma działająca na polskim rynku od 1997 w branży IT. Domeną firmy są szeroko pojęte „rozwiązania internetowe”. Głównymi polami działalności spółki jest: tworzenie oprogramowania, tworzenie serwisów internetowych, hosting i pozycjonowanie serwisów w sieci Internet.

DARR S.A. – agencja utworzona w 1991 roku w celu wspierania społecznej i ekonomicznej transformacji regionu wałbrzyskiego. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A to instytucja wspierająca rozwój gospodarczy Dolnego Śląska, skoncentrowana na zadaniach wynikających ze Strategii Rozwoju Dolnego Śląska.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | www.hb.pl