Kurator Oświaty we Wrocławiu

Kurator Oświaty we Wrocławiu


Kuratorium Oświaty jest jednostką rządowej administracji, zaliczającą się do sektora finansów publicznych. Za jej pomocą swoje zadania wykonuje Kurator oświaty, a zadania te wynikają z ustawy „Karta Nauczyciela" z 1982 r., ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jak również z przepisów odrębnych. Kurator ma za zadanie sprawować nadzór nad szkołami oraz placówkami oświatowymi, wydawać zezwolenia na utworzenie takich placówek, szkół przez osoby prawne i publiczne, wydawanie aktów prawnych, koordynuje pracę i finanse kuratorium oświaty oraz realizację wielu innych ważnych zadań.

Kontakt do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
tel. (071) 340 63 48,
fax (071) 340 61 08
poczta@kuratorium.wroclaw.pl

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | darmowe domeny pl | | gdzie kupić hosting www.hb.pl