Mecenat

KLUB ROTARY ŚWIDNICA-WAŁBRZYCH


Celem Rotary jest pobudzenie i wspieranie idei służby jako podstawy szczytnej działalności, a w szczególności, pobudzenie i wspieranie:

Po pierwsze - rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości sprawowania służby.

Po drugie - wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów, uznania wartości wszelkiej pracy użytecznej oraz nobilitowania przez każdego Rotarianina swojego zawodu jako możliwości służenia społeczeństwu.

Po trzecie - stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w jego życiu osobistym, zawodowym i społecznym.

Po czwarte - propagowania zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową współpracę osób różnych zawodów, połączonych ideałem służby.

Dla każdego Rotarianina ważny jest tzw. czteropunktowy test, który stanowi użyteczny sprawdzian uwidaczniający stosunki międzyludzkie i jest szczególnie przydatny w codziennej praktyce sprawowania przez Rotarianina swojego zawodu. Zawiera on cztery pytania:
1.    Czy jest to prawda?
2.    Czy jest to uczciwe w stosunku do wszystkich zainteresowanych?
3.    Czy zbuduje to dobrą wolę i przyjaźń?
4.    Czy będzie to korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

Oficjalny charter Klubu Rotary „Świdnica-Wałbrzych” odbył się 14 października 1995r., zatem w roku ubiegłym obchodziliśmy 15-lecie działalności.

Nasza aktywność nastawiona jest na pomoc dzieciom i młodzieży. W ten sposób wielokrotnie wspieraliśmy domy dziecka i domy opiekuńcze, finansując ich potrzeby typu remonty, wymiany okien itp.

Po powodziach w 1997 i 1998r. wiele wysiłku włożyliśmy w pozyskiwanie pieniędzy zewnętrznych, np. z zaprzyjaźnionych klubów rotariańskich na odbudowę zniszczeń. Wspieraliśmy dzieci wymagające przeprowadzenia poważnych operacji, na które opiekunom brakowało środków. Wspieraliśmy ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjne, poradnie opieki hospicyjno-paliatywnej.

Nie sposób wymienić wszystkich tych przedsięwzięć, które dofinansowaliśmy na kwotę blisko  2 000 000,00 zł. Jesteśmy szczęśliwi, że udało się nam osiągnąć tak imponujący wynik, klasyfikujący nasz Klub w czołówce klubów polskich.

    W ostatnich latach narodził się pomysł fundowania stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej. Przeprowadziliśmy do tej pory 5 edycji naboru wniosków w sumie na 59 stypendiów całorocznych po 2 000,00 zł każde. Organizujemy różnego rodzaju imprezy charytatywne, z których dochód kierowany jest na naszą działalność, a Rotariański Koncert  Bożonarodzeniowy organizowany wspólnie z Filharmonią Sudecką wpisał się w stały kalendarz imprez kulturalnych w naszym regionie.

    W tym roku po raz kolejny Rotary Club Świdnica – Wałbrzych został mecenatem Konkursu Wiedzy Informatycznej „T@lenty Informatyczne”, który dla zwycięzców ufundował roczne stypendia w wysokości 2 tys. zł.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | www.hb.pl