Enterprise Europe Network

Europejska sieć wsparcia dla biznesu - Enterprise Europe Network

W styczniu 2008 roku rozpoczęła działalność Enterprise Europe Network - sieć wsparcia dla biznesu koordynowana przez Komisję Europejską.

Sieć została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 - 2013 -CIP) i łączy w sobie dorobek i zalety dwóch poprzednio działających na rzecz sektora MSP sieci: Euro Info Centres i Innovation Relay Centres. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest członkiem tej sieci.

Sieć oferuje przedsiębiorcom usługi w zakresie:

- informacji nt. prawa, polityk i programów Unii Europejskiej,
- rozwijania współpracy podmiotów gospodarczych, w tym współpracy międzynarodowej,
- stymulowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy,
- ułatwienia udziału MSP w 7. Programie Ramowym na rzecz badań.

W Polsce ośrodki sieci będą skupione w czterech konsorcjach obejmujących swych zasięgiem terytorium całego kraju. W skład konsorcjów wchodzi 30 wyspecjalizowanych ośrodków działających na zasadzie „zawsze właściwych drzwi".

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | www.hb.pl